Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 15 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Đặc điểm chung của thực vật là:

a. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài

b. Phần lớn không có khả năng di chuyển

c. Tự tổng hợp được chất hữu cơ

d. Câu a, b và c.

2. Lông hút của rễ có chức năng:

a. Dẫn truyền                                             b. Làm cho rễ dài ra

c. Hấp thụ nước và muối khoáng              d. Che chở cho đầu rễ

e. Tất cả đều đúng

3. Các loại rễ cây sau, loại nào toàn rễ chùm ?

a. Cây hồng xiêm, câỵ bưởi, cây vú sữa    b. Cây cải, cây mít, cây me

c. Cây lúa, cỏ mần trầu, cây ngô               d. Cây mai, cây ớt, cây bơ.

4. Nhóm cây có rễ củ là:

a. Cải củ, khoai tây, gừng                         b. Dong ta, riềng, cà rốt

c. Cà rốt, khoai lang, cây sẳn                    d. Khoai lang, khoai tây, cải củ

e.  Tất cả đều đúng

Câu 2. Hãy chọn từ thích hợp trong các từ: lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây:

- Nước và muối khoáng hoà tan trong đất, được............... hấp thụ, chuyển

qua.................. tới........................ đi lên các bộ phận của cây.

- Rễ mang các...................... có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan

trong đất.

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Có mấy loại thân ? Kể tên một số cây có những loại thân đó.

Câu 2. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào ?

Câu 3. Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều ?

Lời giải

I.TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.                  

1

2

3

4

d

c

c

c

 Câu 2. - lông hút, vỏ, mạch gỗ

- lông hút

II.  TỰ LUẬN 

Câu 1. Có 3 loại thân:

-  Thân đứng có 3 dạng :

+ Thân gỗ: cây phượng, cây đa, cây bơ…

+ Thân cột: cây dừa, cây cau......................................

+ Thân cỏ: cây lúa, cây sả.........................................

-  Thân leo:

+ Leo bằng tua cuốn: bầu, bí, mướp ...

+ Leo bằng thân quấn: mồng tơi, bìm bìm...

-  Thân bò: rau má, rau bợ...

Câu 2. * Tế bào ở mô phân sinh: có khả năng phân chia.

*   Quá trình phân chia tế bào diễn ra như sau:

- Đầu tiên từ một nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau

- Sau đó chất tế bào phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

- Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bào mẹ lại phân chia.

Câu 3. Bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng với số lượng rễ con nhiều vì:

- Bộ rễ là cơ quan thu nhận chất dinh dưỡng (nước và muối khoáng) cho cây. Cho nên khi cây càng lớn, nhu cầu nước và muối khoáng càng cao thì bộ rễ cây phải phát triển đế hút đủ nước và muối khoáng phục vụ mọi hoạt động sổng của cây.

- Mặt khác, khi cây càng lớn thì bộ rễ càng phải ăn sâu, lan rộng mới giữ cây đứng vững.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”