Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 17 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô sau ?

a. Mô che chở              c. Mô phân sinh

b. Mô nâng đỡ              d. Cả a, b và c

2. Trong các miền sau đây của rễ, miền nào có chức năng dẫn truyền?

a. Miền trưởng thành                              c. Miền sinh trưởng

b. Miền hút                                              d. Miền chóp rễ

3.Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào gồm toàn rễ cọc ?

a. Cây xoài, cây ổi, cây đa, cây hoa hồng

b. Cây táo, cây cau, cây su hào, cây ổi

c. Câỵ bưởi, cây cà chua, cây hành, cây cải

d. Cây dừa, cây hành, cây lúa, cây ngô

4. Trong những nhóm cây sau, nhóm nào thuộc nhóm cây thân gỗ ?

a. Thân cây dừa, cây cau, cây cọ

b. Thân cây mít, cây ổi, cây phượng

c. Thân cây bạch đàn, cây gỗ lim, cây cà phê

d. Cả  b và c đều đúng

5. Trụ giữa của thân non có cấu tạo như thế nào ?

a. Trụ giữa gồm mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ và ruột

b. Trụ giữa có một vòng bó mạch (mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột

c. Trụ giữa gồm biểu bì, một vòng bó mạch và ruột

d. Trụ giữa gồm thịt vỏ, một vòng bó mạch và ruột

6. Những nhóm cây nào sau đây được sử dụng biện pháp bấm ngọn?

a. Mướp, mồng tơi, cà chua, bông.

b. Đu đủ, rau cải, ối, đào, xoài.

c. Chè xanh, rau muống, hoa hồng, bạch đàn.

d. Mận, vú sữa, me, cóc, mướp.

Câu 2. Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- Cây cải là.................................. Cây thông........................................

- Cây dương xỉ là................... Cây xoài là...............................

Câu 3. Chọn từ thích hợp điền vào đấu chấm (...).

“Cây không chỉ nước mà còn cần các loại......................... trong đó cần nhiều: muối đạm, lân, kali’’

II. TỰ LUẬN 

Câu l. Vẽ và chú thích sơ đồ cắt ngang của thân cây trưởng thành.

Câu 2. Những điều kiện bên ngoài nào ành hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.        

1

2

3

4

5

6

c

a

a

d

b

a

 Câu 2. Cây có hoa. Cây không có hoa

 Cây không có hoa. Cây có hoa

Câu 3..... cần,  muối khoáng ....

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Vẽ và chú thích sơ đồ cắt ngang của thân cây trưởng thành.

-Vẽ đúng (Hình 16.1 –SGK tr51)

- Chú thích đầy đủ, chính xác

Câu 2. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây.

- Các loại đất trồng khác nhau:

+Đất đá ong vùng đồi trọc do địa hình dốc, khả năng giữ nước kém, đất dễ bị xói mòn, rửa trôi chất dinh dưỡng, ảnh hưởng xấu tới sự hút nước và muối khoáng của cây, làm cho năng suất cây trồng thấp.

+ Đất đỏ ba dan: thích hợp trồng cây công nghiệp

+ Dất phù sa: thích hợp cho trồng cây hoa màu, lương thực.

- Thời tiết, khí hậu:

+ Mùa đông, sự hút nước và muối khoáng của cây bị ngừng trệ.

+ Trời nắng, nhiệt độ cao, cây thoát nước nhiều, nhu cầu nước của cây tăng.

+ Khi mưa nhiều đất ngập nước lâu ngày, rễ bị chểt, cây mất khả năng hút nước và muối khoáng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”