Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I.   TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Những hạt nào sau đây thuộc loại hạt Hai lá mầm?

a. Mít, nhãn, lạc, kê.                            b. Lúa, ngô, lúa mì

c. Mít, đậu xanh, lúa                             d. Đỗ đen, lạc, bưởi

2. Chất dự trữ của hạt Hai lá mầm (như hạt đậu đen...) chứa ở:

a. Trong lá mầm b. Trong phôi nhũ c. Trong vỏ hạt d. Trong phôi

3. Sự giao phấn thực hiện nhờ:

a. Gió                  b. Sâu bọ             c. Con người d. Cả a, b và c

4. Những đặc điểm nào là của ngành Quyết thực vật?

a. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá thực; sống trong nước; sinh sản nhờ nước.

b. Cơ thể đã có rễ, thân, lá thực, có mạch dẫn; sinh sản bằng hạt.

c. Cơ thể đã có rễ, thân, lá thực, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.

d. Cơ thể có thân, lá chưa có mạch dẫn, có rễ giả, sinh sản bằng bào tử, thụ tinh cần có nước, sống ở nơi ẩm ướt.

Câu 2. Điền từ thích hợp: quang hợp, ra hoa, kết hạt và tạo quả, lá cây, rễ, thân, thoát hơi nước vào chỗ trống (...) thay cho các số 1,2,3... trong các câu sau đây:

     Hoạt động chính của...... (1).......... là chế tạo chất hữu cơ để nuôi cây. Nhưng

lá muốn thực hiện được chức năng đó phải nhờ hoạt động của…(2)... hấp thụ

nước và muối khoáng, đồng thời các chất đó phải được vận chuyển

qua....... (3)..... mới lên được lá.

     Khi lá hoạt động yếu............ (4)........... ít thì sự hút nước của rễ cũng giảm,

sự........ (5)............ của lá yếu không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thân, rễ

nên cây sinh trưởng chậm và ảnh hưởng tới sự............ (6).................

II.    TỰ LUẬN 

Câu 1. Cây có hoa có những loại cơ quan nào ? Nêu chức năng chính của hoa, quả, hạt.

Câu 2. Các cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào ?

Câu 3. Nêu vai trò của rêu.

Lời giải

I.   TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

3

4

d

a

d

c

 Câu 2. (1)- lá cây,                   (2)- rễ,

(3)- thân,                      (4)- thoát hơi nước,

(4)- quang hợp,            (6)- ra hoa, kết hạt và tạo quả.

II.    TỰ LUẬN 

Câu 1. - Cây có hoa có 2 loại cơ quan chính:

+ Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá

+ Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt

- Chức năng chính của hoa, quả, hạt:

+ Hoa: thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả.

+ Quả: bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

+ Hạt: nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống.

Câu 2. Các cây sống trong môi trường nước thường có một số đặc điểm hình thái như sau:

- Những cây sống ngập trong nước thì lá có hình dải (rong đuôi chó, rong đuôi chồn,…)

-  Cây có lá nằm sát mặt nước thì lá to (sen, súng....)

- Cây nổi trên mặt nước thì cuống lá phình to, xốp tựa như phao giúp cây nổi trên mặt nước (bèo hoa dâu,...)

Câu 3. Vai trò của rêu:

-  Rêu có thể sống được ở trên đá hoặc chỗ đất nghèo chất dinh dưỡng, chỉ cần

đủ độ ẩm. Vì vậy chúng góp phần vào việc tạo thành chất mùn. Có loài rêu mọc ở chỗ đầm lầy, khi chết tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón, làm chất đốt.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”