Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1  Các biện pháp nào là cần thiết để bảo vệ sự đa dạng của thực vật ?

Câu 2 . Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc khi có mưa ? Tại sao ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên ?

A. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng.

B. Cung cấp nguyên liệu làm thuốc.

C. Cung cấp thức ăn cho động vật và người.

D. Cả A,B và C.

2. Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

A. Cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật.

B. Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

C. Cả A và B đều sai.

D. Cả A và B.

3. Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng

A. số lượng loài.

B. số lượng cá thể trong mỗi loài,

C. sự đa dạng của môi trường sống.

D. cả A, B và C.

4. Để bảo vệ sự đa dạng của thực vật cần phải

A. ngăn chặn phá rừng, xây dựng các vườn thực vật...

B. hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm, cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt.

C. tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ rừng.

D. cả A, B và C.

Câu 4 . Hãy xác định những câu sau là đúng (Đ) hay sai (S) rồi điền vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

l

Lá cây có thể ngăn bụi và hấp thụ khí thải độc do hoạt động sản xuất và giao thông vận tải gây ra.

 

2

Ở những nơi có nhiều cây xanh, không khí thường trong lành hơn.

 

3

Những nơi có rừng, khi mưa đất bị rửa trôi, xói mòn, sụt lở.

 

4

Nước mưa rơi xuống rừng sẽ được giữ lại một phần và thấm dần xuống các lớp dưới tạo thành dòng chảy ngầm.

 

5

Thực vật cung cấp ôxi cần cho sự hô hấp của động vật và con người qua quá trình hô hấp.

 

6

Bên cạnh đại đa số cây có ích, một số cây lại có hại cho sức khoe con người nếu chúng được sử dụng không đúng cách.

 

7

Hiện nay, tính đa dạng của thực vật ngày một tăng.

 

8

Cần phải ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

 

Lời giải

I. Phần tự luận 

Câu 1

Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật là :

-  Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

-  Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.

-  Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên (vườn thực vật, vườn Quốc gia, rừng cấm....) để bảo vệ các loài thực vật trong đó có các loài quý hiếm.

- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt.

- Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

Câu 2 (2 điểm).

Khi có mưa, đồi trọc sẽ bị xói mòn. Lượng chảy của dòng nước mưa rơi xuống rừng yếu hơn nhiều so với nơi không có rừng, vì nước mưa khi chảy qua tán lá được giữ lại một phần rồi mới rơi xuống đất chứ không xối thẳng xuống như khi không có cây. Rễ cây có vai trò giữ đất. Do đó, khi có mưa lớn, đất trên các đồi trọc dễ theo dòng nước trôi xuống, gây hiện tượng xói mòn.

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3 

1

2

3

4

D

D

D

D

Câu 4

1

2

3

4

5

6

7

8

Đ

Đ

S

Đ

S

Đ

S

Đ