Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

I. Phần t lun (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Tảo xoắn có hình dạng và kích thước như thế nào ?

Câu 2 (3 điểm). Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào ? Chúng sinh sản bằng gì ?

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 3 (5 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Sợi tảo xoắn có màu lục là vì

A. cơ thể chúng có thể màu chứa chất diệp lục.

B. sống trong môi trường nước nên chúng có màu xanh lục.

C. cả A và B.

D. cả A và B đều sai.

2. Vi khuẩn có cấu tạo như thế nào ?

A. Kích thước nhỏ bé.

B. Cấu tạo đơn giản : tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh,

C. Một số có thể di chuyển được vì có roi.

D. Cả A, B và C.

3. Vi khuẩn lam giống và khác vi khuẩn ở điểm nào ?

A. Cùng là tế bào chưa có nhân điển hình.

B. Trong tế bào của vi khuẩn lam có chất diệp lục.

C. Trong tế bào của hầu hết vi khuẩn không có diệp lục.

D. Cả A, B và C.

4. Sợi nấm gồm nhiều tế bào

A. phân biệt nhau bởi vách ngăn.

B. mỗi tế bào đều có 2 nhân,

C. không có chất diệp lục.

D. cả A, B và C.

5. Địa y là dạng sinh vật đặc biệt vì

A. chúng là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc Cực.

B. chúng được hình thành do sự chung sống giữa một số loại tảo và nấm.

C. chúng thường sống bám trên thân các cây gỗ hoặc trên đá.

D. chúng có vai trò trong việc tạo thành đất.

6. Vi khuẩn phân bố rộng rãi trong thiên nhiên và thường với số lượng lớn vì

A. chúng có hình thức dinh dưỡng hoại sinh hoặc kí sinh.

B. chúng có khả năng sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào.

C. chúng có kích thước nhỏ.

D. cả A và B.

7. Bộ phận giống quả ở cây rong mơ là những phao nổi, bên trong chứa khí có tác dụng gì ?

A. Giúp rong mơ có thể đứng thẳng trong nước.

B. Giúp cho quá trình hô hấp của cây.

C. Giúp cây trong quá trình sinh sản.

D. Cả A, B và C.

8. Nấm cần những điều kiện gì để phát triển ?

A. Các chất hữu cơ có sẵn để làm thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm thích hợp : 25 - 30°C.

B. Độ ẩm, ánh sáng, pH.

C. Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao.

D. Các chất hữu cơ, ánh sáng, pH.

9. Vì sao hầu hết vi khuẩn là những sinh vật dị dưỡng ?

A. Hầu hết trong tế bào vi khuẩn không có diệp lục nên không tự tổng hợp được chất hữu cơ.

B. Vi khuẩn sống hoại sinh hoặc kí sinh.

C. Thức ăn của môi trường luôn có sẵn nên vi khuẩn không phải tự tổng hợp.

D. Cả B và C.

10. Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên và trong đời sống con người ?

A. Phân huỷ các hợp chất hữu cơ thành chất vô cơ để cây sử dụng.

B. Góp phần hình thành than đá, dầu lửa ; ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp.

C. Gây bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng, làm hỏng thức ăn, ô nhiễm môi trường.

D. Cả A, B và C.

Lời giải

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm).

Tảo xoắn có màu xanh, kích thước có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật nối tiếp nhau. Mỗi tế bào đều gồm : thể màu, vách tế bào, nhân tế bào.

Câu 2 (3 điểm).

-  Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác. Mốc trắng sinh sản bằng bào tử. Đó là hình thức sinh sản vô tính.

- Cấu tạo nấm rơm (hay các loại nấm mũ khác) gồm hai phần : phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng và phần mũ nấm là cơ quan sinh sản, mũ nấm nằm trên cuống nấm. Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử. Sợi nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều có 2 nhân và cũng không có chất diệp lục. Nấm sinh sản chủ yếu bằng bào tử.

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 3 (5 điểm).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

D

D

B

B

A

A

A

D