Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt. Đây là chức năng của:

a. Hoa                      b. Quả                 c. Hạt                   d. Cả a, b và c

2. Nhóm cây nào sau đây sống ở vùng sa mạc khô nóng ?

a. Cây đước, cây sú, cây vẹt.

b.Cây xương rồng, cỏ lạc đà.

c. Cây bèo Nhật Bản, cây rong đuôi chó.

d. Cây bèo hoa dâu, cây hoa súng.

3. Phôi của hạt ngô có mấy lá mầm ?

a. Có hai lá mầm                                  b. Có một lá mầm

c. Cả a và b đều đúng                          d. Cả a và b đều sai

4. Nhóm quả nào sau đây bao gồm toàn quả thịt ?

a. Quả đậu đen, quả táo, quả cà chua, quả nho

b. Quả dừa, quả táo, quả mướp, quả đậu xanh

c. Quả mít, quả đậu Hà Lan, quả nhãn, quả vải

d. Quả xoài, quả cà chua, quả chanh, quả cam

Câu 2. Hãy sắp xếp tên các quả ở cột B tương ứng với từng nhóm quả (quả khô, quả thịt) ở cột A sao cho phù hợp rồi ghi vào cột kết quả:

STT

Các nhóm quả (Cột A)

Tên quả (Cột B)

Kết quả

1

Quả khô

a.Quả đỗ xanh

1.....

2……

 

2

Quả thịt

b. Quả lạc

c. Quả cà chua

d. Quả đu đủ

 

 

e. Quả mơ

g. Quả táo

h. Quả chanh

i. Quả bông

k. Quả cải

m. Quả chò

 

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

Câu 2. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên 3 loại quả khô và 3 loại quả thịt có ở đia phương em ?

Câu 3. Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ ?

Lời giải

I.   TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

3

4

b

b

b

d

Câu 2.

1

2

a, b, i, k, m

c, d, e, g, h

 II.   TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. * Điểm giống nhau giữa hạt cây Hai lá mầm (hạt đỗ đen) và cây Một lá mầm (hạt ngô) là: đều có vỏ bao bọc bảo vệ hạt, phôi. Phôi đều có: chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm.

*   Điểm khác nhau giữa hạt cây hai lá mầm và cây một lá mầm là: phôi của hạt cây Hai lá mầm thì có 2 lá mầm, còn phôi của hạt Một lá mầm thì có 1 lá mầm. Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt cây Hai lá mầm nằm trong 2 lá mầm, còn ở cây Một lá mầm thì nằm ở phôi nhũ.

Câu 2. - Dựa vào đặc điểm hình thái của vỏ quả để phân biệt quả khô (khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng) và quả thịt (khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả).

- Ví dụ:

+ 3 loại quả khô là quả lúa (hạt lúa), quả thầu dầu, quả cải

+ 3 loại quả thịt là quả cà chua, quả xoài, quả táo.

Câu 3. Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ

- Tảo xoắn: cơ thể đa bào, có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.

- Rong mơ: cơ thể đa bào, có màu nâu, dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”