Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 7 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hãy đánh dấu (x) vào ô trống đế chỉ đúng loại rễ của từng cây.

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1. Cây đào

 

 

2. Cây ngô

 

 

3. Cây lúa

 

 

4. Cây rêu

 

 

5. Cây vú sữa

 

 

6. Cây cau

 

 

7. Cây mít

 

 

8. Cây dừa

 

 

Câu 2. Hăy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Những loại rau trồng ăn lá, thân (rau cải, cải bắp, su hào,...) cần nhiều loại muối khoáng nào sau đây ?

a. Muối đạm                                                    b. Muối đạm, muối lân

c. Muối kali                                                     d. Muối lân

2. Đường kính thân cây to ra do:

a. Chồi ngọn và chồi nách phát triển.

b. Tầng sinh vỏ nằm trong phần vỏ.

c. Tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ và mạch rây.

d. Gồm b và c.

3. Nhiệm vụ vận chuyển chất hữu cơ là:

a. Vỏ và ruột                                                    b.  Ruột.

c. Mạch rây                                                      d. Mạch rây và ruột.

4. Củ khoai tây khác củ khoai lang:

a. Đều là rễ củ.                         b. Khoai tây là thân củ, khoai lang là rễ củ.

c. Đều là thân củ.                     d. Cả a, b và c đều sai.

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Các miền của rễ ? Chức năng của từng miền ?

Câu 2. Giai đoạn nào của cây cần nhiều nước và muối khoáng ?

Câu 3. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô trống đề chỉ đúng loại rễ của từng cây.

Tên cây

Rễ cc

Rễ chùm

1. Cây đào

X

 

2. Cây ngô

 

X

3. Cây lúa

 

X

4. Cây rêu

 

X

5. Cây vú sữa

X

 

6. Cây bưởi

X

 

7. Cây mít

X

 

8. Cây dừa

 

X

Câu 2.

1

2

3

4

a

d

c

b

 

II. TỰ  LUẬN

Câu 1. * Rễ có 4 miền: Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ.

* Chức năng của từng miền:

- Miền trưởng thành (gồm các bó mạch) có chức năng dẫn truyền

- Miền hút (có các lông hút) hấp thụ nước và muối khoáng

- Miền sinh trưởng (có các tế bào có khả năng phân chia) làm cho rễ dài ra

- Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ

Câu 2. Cây cần nhiều nước và muối khoáng vào thời kì sinh trưởng mạnh như đâm chồi, nảy lộc, đẻ nhánh (ở lúa), chuẩn bị ra hoa (làm đòng ở lúa). Bởi vì vào thời kỳ này cây cần tích luỹ vật chất và năng lượng cho sự tăng khối lượng và chất lượng của các bộ phận trong cây.

Câu 3. Những điểm giống nhau và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

* Giống nhau: đều là những loại thân biến dạng và đều chứa chất dự trữ cho cây.

* Khácnhau:

- Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ở dưới đất.

- Củ khoai tây là dạng thân củ nằm ở dưới đất.

- Củ su hào là dạng thân củ ở trên mặt đất.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”