Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I.    TRẮC NGHIỆM  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Bộ phận của hạt sẽ phát triển thành cây non sau khi nảy mầm là:

a. Vỏ hạt                          b. Phôi hạt

c. Phôi nhũ                  d. Vỏ hạt và phôi nhũ

Câu 2. Đặc điểm được xem là tiến hóa hơn của rêu so với tảo là:

a. Đã có thân, lá   

b. Đã có rễ chính thức

c. Có chứa chất diệp lục 

d. Tất cả đều đúng

Câu 3. Hạt trong quả được hình thành từ:

a. Trứng                            b. Noãn

c. Nhị                                d. Nhụy

Câu 4. Phôi hạt chứa hai lá mầm có ở cây:

a. Lúa                               b. Kê                            c. Dưa hấu                  d. Câu a và b.

Câu 5. Đặc điểm đặc trưng của cây Hạt kín là:

a. Đã có hoa, sinh sản bằng hạt                        b. Đã có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn

c. Chưa có rễ, thân, lá thật                                d. Nón đực nằm ở ngọn cây

Câu 6. Điểm nào dưới đây phù hợp về tổ chức cơ thể của địa y ?

a. Là thể cộng sinh giữa tảo và nấm

b. Là thể kí sinh của nấm trên cơ thể tảo.

c. Là thể kí sinh của tảo trên cơ thể.

d. Cả a, b và c đều đúng.

II.    TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ? Cho ví dụ.

Câu 2. Những điểm khác nhau giữa lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm ?

Điểm nào là chủ yếu ?

Câu 3. Vai trò của thực vật đối với động vật ? Kề tên một số loài (5) động vật ăn thực vật.

Lời giải

I.   TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

b

a

b

c

a

a

 II.    TỰ LUẬN 

Câu 1. * Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ:

Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có màu sắc sặc sỡ, cỏ hương thơm, mật ngọt, hạt phấn to và có gai, đầu nhuỵ có chất dính.

* Ví dụ: Hoa lưu ly, hoa bí ngô, hoa mướp, hoa vừng,...

Câu 2. * Những điếm khác nhau giữa lớp Một lá mẩm và lớp Hai lá mầm:

Lớp một lá mầm

Lớp hai lá mầm

-  Phôi có một lá mầm.

-  Hầu hết có rễ chùm

-  Thân cỏ.

-  Gân lá có hình cung hoặc song song. –Số cánh hoa: 6 cánh (3 cánh: cây

rau mác)

- Phôi có hai lá mầm.

- Hầu hết có rễ cọc

- Thân gỗ, thân cỏ, thân leo.

- Gân lá có hình mạng.

5 cánh (hoặc 4 cánh: hoa mẫu đơn)

* Điểm chủ yếu là: Lớp Một lá mầm thì phôi có một lá mầm còn lớp Hai lá mầm thỉ phôi có hai lá mầm.

Câu 3. * Vai trò của thực vật đối với động vật

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật.

-  Cung cấp thức ăn cho nhiều động vật (và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho động vật khác hoặc cho con người)

-  Cung cấp ôxi dùng cho hô hấp

-  Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.

* Kể tên một số loài (5) động vật ăn thực vật.

- Bò ăn cỏ, hươu ăn lá cây, thỏ ăn củ cà rốt, gà ăn hạt thóc, chim ăn hạt thông.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”