Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I.    TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.Thụ phấn là hiện tượng nào dưới đây ?

a. Gió mang hạt phấn của hoa đực tới hoa cái

b. Sâu bọ mang hạt phấn từ nhị tới nhuỵ.

c. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ

d. Tế bào sinh dục đực tiếp xúc với tế bào sinh dục cái.

2. Quyết cổ đại phát triển mạnh tạo thành những rừng dương xỉ thân gỗ lớn trong điều kiện khí hậu Trái Đất như thế nào?

a. Khí hậu khô và lạnh                              b. Khí hậu rất nóng và ẩm

c. Có các biến cố địa chất                          d. Câu b và c đúng.

Câu 2. Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ: Tế bào, hoại sinh, nhiều nhân, sợi, không diệp lục, tế bào chất, bào tử điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Mốc trắng có cấu tạo đa dạng................... phân nhánh rất nhiều, bên trong

có......................... và…….................. , nhưng không có vách ngăn giữa

các.......... .. Sợi mốc không màu,............................. và cũng không có chất màu

khác. Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức ...................  mốc trắng sinh sản

bằng hình thức................. Đó là sinh sản vô tính.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tại sao nói: “Rừng cây như một lá phổi xanh của con người”?

Câu 2. Nêu đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây thuộc lớp Hai lá mầm và cây thuộc lớp Một lá mầm?

Câu 3. Vi khuẩn có những hình dạng như thế nào? cấu tạo của chúng ra sao?

Câu 4.

-  Nói: “Việt Nam có sự đa dạng về thực vật khá cao, trong đó nhiều loài có giá trị. Nhưng đang bị giảm sút do bị khai thác và môi trường của chúng bị tàn phá, nhiều loài trở nên hiếm”

-  Điều đó đúng hay sai ?

-  Hãy trình bày các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật ?

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

c

b

 Câu 2.

1. Sợi                           2. Tế bào chất             3. Nhiều nhân

4. Tế bào                       5. Không diệp lục       6. Hoại sinh          7. Bào tử

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Rừng được xem như một “lá phổi xanh” của con người do những lý do sau:

-  Rừng có tác dụng làm cân bằng khí cacbônic và ôxi trong không khí.

-  Rừng tham gia cản bụi, góp phần tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh.

- Tán lá rừng che bớt ánh nắng... góp phần làm giảm nhiệt độ của không khí.

Câu 2. Đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây thuộc lớp Hai lá mầm và cây thuộc lớp Một lá mầm:______

Lớp Một lá mầm

Lớp Hai lá mầm

- Phôi có một lá mầm

- Hầu hết có rễ chùm

- Thân cỏ.

- Gân lá có hình cung hoặc song song.

- Số cánh hoa: 6 cánh (3 cánh: cây rau mác)

-  Phôi có hai lá mầm.

-  Hầu hết có rễ cọc

-  Thân gỗ, thân cỏ, thân leo.

-  Gân lá có hình mạng.

- 5 cánh (hoặc 4 cánh: hoa mẫu đơn)

 Câu 3.

- Vi khuẩn có rất nhiều hình dạng khác nhau: Hình que, hình cầu, hình phẩy, hình xoắn, hỉnh chuỗi.

- Vi khuẩn có cấu tạo rất đơn giản. Cơ thể chúng chỉ gồm một tế bào nên được gọi là cơ thể đơn bào. Bên ngoài có một lớp màng bọc; ở trong có chất nguyên sinh và chưa có nhân.

Câu 4.

- Nói: “ Việt Nam có sự đa dạng về thực vật khá cao, trong đó nhiều loài có giá trị. Nhưng đang bị giảm sút do bị khai thác và môi trường của chúng bị tàn phá, nhiều loài trở nên hiếm”. Điều đó là đúng

- Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật:

+ Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

+ Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loại quý hiếm để bảo vệ số lượng.

+ Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia..., để bảo vệ các loài thực vật.

+ Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài hiếm.

+ Giáo dục nhân dân cùng tham gia bảo vệ rừng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”