Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đề bài

I.   TRC NGHIM Hãy chọn phương án trả li đúng nht:

Câu 1. Chức năng chủ yếu của lá là gì ?

a. Quang hợp để chế tạo chất hữu cơ nuôi cây   b. Tham gia vào hô hấp của cây

c. Thoát hơi nước                                          d. Cả 3 chức năng trên

Câu 2. Phần lớn nước do rễ hút vào được thải ra ngoài qua:

a. Lá                         b. Gân lá              c. Lỗ khí của lá     d. Thân, cành, lá.

Câu 3. Loại rễ biến dạng chứa chất dự trữ dùng cho cây khi ra hoa tạo quả là:

a. Rễ móc                b. Rễ củ               c. Rễ thở               d. Giác mút

Câu 4. Thân cây dài ra do:

a. Sự lớn lên và phân chia tế bào         b. Mô phân sinh ngọn

c. Chồi ngọn                                         d. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn

Câu 5. Ở rễ, miền có chức năng giúp rễ dài ra là:

a. Miền sinh trưởng                     b. Miền trưởng thành

c. Miền hút                                  d. Miền chóp rễ

Câu 6. Loại cây mà rễ không có miền hút là:

a. Cây mọc trên cạn                       b. Cây mọc vùng đồi núi

c. Cây có rễ ngập nước                  d. Cây mọc ở sa mạc

Câu 7. Trong trồng cây, việc tỉa cành có ý nghĩa gì ?

a. Loại bỏ các cành sâu, xấu          b. Để các cành còn lại phát triển tốt hơn

c. Giúp cây mọc thẳng                   d. Cả a, b và c.

Câu 8. Đặc điểm chứng tỏ lá rất đa dạng:

a. Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau

b.Có nhiều kiểu gân lá

c.Có hai loại: lá đơn, lá kép

d. Cả a, b và c.

II. TỰ LUẬN

Câu l. Kể tên các loại rễ biến dạng và nêu chức năng của chúng.

Câu 2. Quá trình hô hấp và quá trình quang hợp của cây xanh có những điểm

khác nhau như thế nào ?

Câu 3. Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ ?

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

a

 

 

 

 

X

 

 

 

b

 

 

X

 

 

 

 

 

c

 

X

 

 

 

X

 

 

d

X

 

 

X

 

 

X

X

II.   T LUẬN

Câu 1. Kể một số loại rễ biến dạng và chức năng của chúng.

- Rễ củ. Các loại rễ củ như củ sắn, cà rốt, khoai lang,... phần rễ phình to tạo thành củ chứa các chất dự trữ dùng cho cây lúc ra hoa, tạo quả.

- Rễ móc. Các loại rễ móc như rễ cây trầu không, cây vạn niên thanh... Đó là những rễ phụ mọc ra từ đốt thân giúp cây bám vào trụ để leo lên.

- Rễ thở. Có nhiều ở loại cây sống ở đầm lầy ngập nước như vẹt, sú, mắm, cây bụt mọc... Các rễ hô hấp mọc hướng ngược lên trên mặt nước lấy không khí cho rễ hô hấp.

Câu 2. Quá trình hô hấp và quá trình quang hợp của cây xanh có những điểm khác nhau như sau:Giác mút. Có ở loại cây sống bám như tầm gửi, tơ hồng. Rễ biến thành giác mút đâm vào cây khác để hút thức ăn.

Quang hợp

Hô hấp

-  Quang hợp là quá trình cây xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả ôxi

-  Sản phẩm của quang hợp (tinh bột, khí ôxi) là nguyên liệu của quá trình hô hấp

-  Sơ đồ :

Nước + khí cacbônic \(\xrightarrow{\text{ánh sáng diệp lục}}\) tinh bột + khí ôxi

 

-  Cây hô hấp lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.

-  Sản phẩm của quá trình hô hấp (khí cacbônic và hơi nước) là nguyên liệu của quá trình quang hợp.

-  Sơ đồ:

Chất hữu cơ + Khí ôxi \(\to\) Năng lượng + Khí cacbônic + Hơi nước

 

Câu 3. Cần trồng cây theo đúng thời vụ vì:

Vì cây phát triển trong điều kiện thời tiết phù hợp, đáp ứng được nhu cầu về nhiệt độ và ánh sáng cho sự quang hợp của cây.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”