Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Cấu trúc không phải là bộ phận của phôi hạt là:

a. Thân mầm và rễ mầm                     b. Rễ mầm và lá mầm

c. Lá mầm và chồi mầm                     d. Phôi nhũ và vỏ hạt

2. Lớp Một lá mầm có đặc điểm sau:

a. Phôi có 2 lá mầm, rễ cọc, gân lá hình mạng

b. Phôi có một lá mầm, rễ chùm, gân lá song song hoặc hình cung

c. Hoa thường có 6 cánh hoặc 3 cánh

d. Cả b và c đều đúng.

e. Cả a và c đều đúng.

3. Thân không phân nhánh, rễ giả, lá nhỏ. Sống ở cạn, thường là nơi ẩm ướt. Có bào tử. Bào tử nảy mầm thành cây con. Đây là đặc điểm của ngành nào ?

a. Ngành Tảo b. Ngành Rêu      c. Ngành Dương xỉ       d. Ngành Hạt trần

4. Thực vật có vai trò gì trong việc giữ đất, chống xói mòn ?

a. Rễ cây có vai trò giữ đất hạn chế xói mòn, lở đất ở các bờ sông, bờ biển

b. Ở bờ sông, bờ biển, nếu không có cây giữ đất, thì khi mưa bão và có sóng mạnh thường bị sạt lở

c. Lá cây rụng tạo thành thảm thực vật có tác dụng giữ cho đất ở bờ sông, bờ biển không bị sụt lở

d. Cả a và b.

Câu 2. Hãy điền từ thích hợp: quả và hạt, thích nghi, động vật, phát tán rồi điền vào chỗ trống (…) thay cho các số 1,2,3... trong các câu sau đây:

            Quả và hạt có những đặc điểm............. (1)............... với nhiều cách

........... (2)........... khác nhau như phát tán nhờ gió, nhờ........ (3)........ và tự phát

Tán. Con người cũng đã giúp cho............ (4)............... phát tán đi rất xa và phát

triển ở khắp nơi.

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. So sánh điểm khác nhau về sinh sản của cây thông và cây dương xỉ?

Câu 2. Hút thuốc phiện có hại như thế nào?

Câu 3. Cây trồng khác cây dại như thế nào? Do đâu mà có sự khác nhau đó. Cho ví dụ minh hoạ.

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

3

4

d

d

b

d

 Câu 2.

(1)-thích nghi,                          (2)-phát tán,

(3)-động vật,                            (4)-quả và hạt.

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. So sánh đặc điểm sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

Cây thông

Cây dương xỉ

Cây thông thuộc Hạt trần

Cây dương xỉ thuộc nhóm Quyết

- Sinh sản bằng hạt

- Cơ quan sinh sản là nón

+ Nón đực: mang các túi phấn chứa nhiều hạt phấn

+ Nón cái: mang các lá noãn, noãn nằm trên lá noãn hở.

-       Sinh sản bằng bào tử.

-      Túi bào tử hợp thành ổ túi nằm ở mặt dưới lá.

- Sau khi thụ tinh noãn phát triển

thành hạt (hạt trần)

- Chưa có hoa, quả.

-      Bào tử được hình thành trước khi thụ tinh.

-      Bào tử phát triển thành nguyên tản.

Câu 2. Tác hại của hút thuốc phiện:

- Trong nhựa tiết ra từ quả của cây thuốc phiện chứa Moocphin và Herôin là những chất độc nguy hiểm

- Khi sử dụng dễ gây nghiện.

- Khi đã mắc nghiện thì rất khó chữa.

- Nghiện thuốc phiện có hại đến sức khoẻ và gây hậu quả xấu không những cho bản thân, gia đình mà còn cho xã hội.

Câu 3.

* Cây trồng khác cây dại:

Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là:

- Cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng).

- Cây trồng có các tính chất khác hẳn tổ tiên hoang dại của chúng ban đầu.

* Do đâu có sự khác nhau đó?

- Do con người có những biện pháp khác nhau tác động vào cây dại làm biến đổi chúng (như lai giống).

- Con người chăm sóc, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cây phát triển.

* Cho ví dụ minh hoạ        

+ Chuối tiêu: (quả bé, nhiều hạt, thịt chát)

+ Chuối rừng  trồng để lấy quả   chuối nhà: (quả to, không hạt, thịt ngọt)

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”