Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Sự phát tán của quả và hạt là:

a. Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa gổc cây mẹ

b. Hiện tượng quả chín và hạt được bật ra khỏi cây

c. Câu a và b đều đúng

d. Câu a và b đều sai

2. Nhóm quả khô bao gồm:

a. Quả khô nẻ và quả khô không nẻ.          b. Quả mọng và quả nẻ.

c. Quả hạch và quả mọng                           d. Quả hạch và quả khô

3. Đã có rễ, thân, lá sống ở cạn là chủ yếu. Có bào tử. Bào tử nảy mầm thành nguyên tản. Đây là đặc điểm của ngành nào?

a. Ngành Tảo                                              b. Ngành Rêu

c. Ngành Dương xỉ                                    d. Ngành Hạt trần

4.  Lớp Hai lá mầm có đặc điểm sau:

a. Phôi có 2 lá mầm, rễ cọc, gân lá hình mạng

b. Phôi có một lá mầm, rễ chùm, gân lá song song hoặc hình cung

c. Hoa thường có 4 cánh.

d. Cả b và c đều đúng.

e. Cả a và c đều đúng.

Câu 2. Hãy sắp xếp một số cây hạt trần ở cột B tương ứng với giá trị kinh tế của chúng ở cột A rồi ghi vào cột kết quả.

Giá trị kinh tế

(A)

Các cây hạt trần

(B)

Kết quả

1. Cung cấp gỗ tốt và thơm

a) Tuế

1...........

2............

2. Trồng làm cảnh (có dáng đẹp)

b) Thông

 

c) Bách tán

 

d) Pơmu

 

 

e) Trắc bách diệp

 

 

g) Hoàng đàn

 

 

h) Kim giao

 

 

i) Thông tre

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng và phong phú như ngày nay?

Câu 2. Vai trò của thực vật đối với nguồn nước?

Lời giải

I. TRC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

3

                 4

c

a

c

e

 Câu 2.

1

2

b, d, g, h

a, c, e, i

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực vật hạt kín phát triển đa dạng, phong phú vì chúng có những đặc điểm sau:

-  Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn phát triển hoàn thiện.

- Cây hạt kín phân bố rộng rãi trên Trái Đất là nhờ có quả và hạt. Quả và hạt của chúng rất đa dạng với các kiểu phát tán khác nhau: tự phát tán, phát tán nhờ gió, phát tán nhờ nước, phát tán nhờ người hoặc động vật.

- Tính chất “hạt kín” là một ưu thế quan trọng của thực vật: giữ cho hạt khỏi bị tác hại bởi những điều kiện bất lợi của môi trường.

- Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường sống khác nhau.

- Ngành hạt kín rất lớn: chiếm tới quá nửa tổng số các loài thực vật.

Như thế, thực vật hạt kín phát triển đa dạng phong phú nhất, phân bố rộng rãi nhất trên đất liền (một số loài mọc cả ở nước ngọt và nước mặn), giữ vai trò quan trọng nhất trong việc tạo ra các chất hữu cơ mà các sinh vật khác tiêu thụ.

Câu 2. Vai trò của thực vật đối với nguồn nước:

Thực vật giữ nguồn nước ngầm, làm hạn chế ngập lụt, hạn hán:

- Hệ rễ của cây hấp thu nước và duy trì lượng nước ngầm trong đất; lượng nước này sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sông... góp phần tránh được hạn hán.

- Nhờ có tác dụng giữ nước của rễ, cây xanh che chắn dòng chảy do mưa lớn gây ra góp phần hạn chế lũ lụt trên Trái Đất.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”