Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 8

Câu 1 . Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra như thế nào ? Vì sao nói Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ?

Câu 2. Trình bày những phát minh lớn trong cách mạns công nghiệp ở Anh.

Câu 3 . Hãy phân tích ý nghĩa, tính chất và những hạn chế của Cách mạng Tân Hợi.

Lời giải

Câu 1 

Yêu cầu nêu được những ý sau:

- Cách mạng tư sản Anh diễn ra qua 2 giai đoạn.

+ Giai đoạn 1 (1642 - 1648)

Năm 1640, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội nhằm đặt ra thuế mới, thực hiện chính sách cai trị độc đoán của mình. Quốc hội được sự ủng hộ của nhân dân đã phản đối kịch liệt...

Tháng 8-1642, cuộc nội chiến bùng nổ, bước đầu thắng lợi nghiêng về phía quân đội nhà vua. Sau đó, quân đội của Quốc hội, do Ô-li-vơ Crôm-oen chỉ huy, đã liên tiếp đánh bại quân đội nhà vua. Sác-lơ I bị bắt.

Đến năm 1648, giai đoạn 1 của cuộc nội chiến chấm dứt.

+ Giai đoạn 2 (1649- 1688)

Ngày 31-1-1649, Sác-lơ I bị xử tử, nước Anh trở thành nước cộng hoà và cách mạng đạt tới đỉnh cao.

Mọi quyền hành thuộc về tư sản và quý tộc mới. Nông dân, binh lính không được hưởng chút quyền lợi gì. Vì vậy, họ tiếp tục nổi dậy đấu tranh. Crôm-oen đã thiết lập chế độ độc tài quân sự.

Để đối phó với cuộc đấu tranh của quần chúng, quý tộc mới và tư sản lại thoả hiệp với phong kiến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ (Quốc trưởng Hà Lan và là con rể vua Giêm II) lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Cách mạng tư sản Anh kết thúc.

- Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:

+ Lãnh đạo là giai cấp tư sản liên minh với quý tộc mới, nên nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ.

+ Nông dân không được hưởng quyền lợi gì mà họ còn bị chiếm ruộng đất và bị đẩy tới chỗ phá sản hoàn toàn…

Câu 2 Những phát minh lớn trong cách mạng công nghiệp ở Anh :

- Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp với việc phát minh ra máy móc trong ngành dệt.

- Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni, làm tăng năng suất gấp 8 lần. Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

- Năm 1785, Ét-mơn Các-rai chế tạo thành công máy dệt đầu tiên ở Anh chạy bằng sức nước, nâng cao năng suất lao động tới 40 lần so với dệt vải bằng tay, nhưng có hạn chế là phải xây dựng nhà máy gần những khúc sông chảy xiết, về mùa đông nước đóng băng nên nhà máy không hoạt động được.

- Đặc biệt năm 1784, Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước, khắc phục được tất cả những nhược điểm của các máy móc trước đây, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác ra đời và phát triển như ngành dệt, luyện kim, khai thác mỏ, tiêu biểu là ngành giao thông vận tải có tàu thuỷ, tàu hoả sử dụng đầu máy chạy bằng hơi nước.

Nhờ cách mạng công nghiệp, Anh sớm diễn ra quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, là nước đầu tiên tiến hành công nghiệp hoá. Từ một nước nông nghiệp, Anh đã trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, được coi là "công xưởng" của thế giới.

Câu 3 

Yêu cầu phân tích những nội dung sau:

- Ý nghĩa : lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, đưa đến sự thành lập chế độ cộng hoà ở Trung Quốc ; tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc ; có ảnh hưởng đáng kể đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

- Tính chất: mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

- Hạn chế : là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không tích cực chống phong kiến (mới chỉ lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế của nhà Thanh mà chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến), không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.