Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưỏng đến sự thoát hơi nước qua lá ?

a. Ánh sáng, diệp lục                                  b. Độ ẩm của không khí

c. Ánh sáng, nhiệt độ                                 d. Cả b và c.

Câu 2. Ở rễ, miền có chức năng dẫn truyền là:

a. Miền sinh trưởng                                    b. Miền trưởng thành

c.  Miền hút                                                d. Miền chóp rễ.

Câu 3. Những đặc điểm nào của phiến lá phù hợp với việc thu nhận ánh sáng để quang hợp?

a. Biểu bì trong suốt ở hai mặt của phiến lá.

b. Tế bào thịt lá có vách mỏng, nhiều lục lạp.

c. Xen giữa tế bào thịt lá phía dưới là những khoảng trống.

d. Đặc điểm a và b.

Câu 4. Thân cây gỗ to ra do:

a. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

b Sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ.

c. Sự phân chia tế bào ở tầng sinh trụ.

d. Cả b và c.

Câu 5. Loại rễ biến dạng có chức năng lấy thức ăn từ cây chủ là:

a. Rễ củ                  b. Rễ móc                    c. Rễ thở           d. Giác mút

Câu 6. Ở thực vật hô hấp xảy ra:

a. Mọi lúc, khi cây còn sống.                     b. Buổi sáng,

c. Buổi chiều.                                            d. Buổi tối

Câu 7. Phần lớn nước do rễ hút vào được thải ra ngoài qua:

a. Lá.                      b. Gân lá.                    c. Lỗ khí của lá.              d. Thân, cành lá.

Câu 8. Ở thực vật có 2 loại rễ chính là:

a. Rễ cái và rễ con.                                    b. Rễ cọc và rễ chùm,

c. Rễ cọc vầ rề cái.                                     d. Rễ chùm và rễ con.

 II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Nêu sự khác nhau giữa dác và ròng của thân cây.

Câu 2. Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì ?

Câu 3. Có mấy loại rễ chính, trình bày ? Vì sao bộ rễ có màu vàng nhạt ?

Câu 4. Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào ? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào ? Tại sao không trồng băng củ ?

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

a

 

 

 

 

 

X

 

 

b

 

X

 

 

 

 

 

X

c

 

 

 

 

 

 

X

 

d

X

 

X

X

X

 

 

 

II. TỰ LUẬN

  Câu 1. Sự khác nhau giữa dác và ròng

của thân cây

Dác

Ròng

Là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài, gồm những tế bào mạch gỗ sống, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

Là lớp màu thẫm, rắn chắc hơn dác, nằm ở phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ.

 

 

  Câu 2.          

     Nước + khí cacbônic  \(\xrightarrow{\text{ánh sáng diệp lục}}\) tinh bột + khí ôxi

*Ý nghĩa của quang hợp ở cây xanh:

- Các chất hữu cơ và khí ôxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.

 Câu 3. Có hai loại rễ chính:

- Rễ cọc: Gồm rễ cái to khoẻ, đâm thẳng xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Ví dụ cây đu đủ,…

- Rễ chùm: gồm nhiều rễ gần bằng nhau, mọc toả từ gốc thân thành một chùm. Ví dụ: cây lúa,...

Bộ rễ có màu vàng nhạt vì bộ rễ nằm trong đất không nhận được ánh sáng.

 Câu 4. - Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải bảo quản nơi khô ráo.

- Người ta trồng khoai lang bằng dây.

-  Không trồng bằng củ mà trồng bằng dây vì trồng bằng dây tiết kiệm và nhanh được thu hoạch.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”