Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Củ nào dưới đây không phải do thân biến dạng tạo ra ?

a. Củ khoai tây b. Củ cà rốt c. Củ gừng d. Củ dong ta

Câu 2. Ở thực vật hô hấp xảy ra:

a. Mọi lúc, khi cây còn sống                b. Buổi sáng

c. Buổi chiều                                        d. Buổi tối.

Câu 3. Loại rễ nào có chức năng chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả ?

a. Rễ thở                  b. Rễ móc            c. Rễ củ                 d. Rễ cọc

Câu 4. Trong những nhóm sau đây, nhóm nào toàn là cây có rễ cọc ?

a. Cây xoài, cây mít, cây đậu               b. Cây bưởi, cây đậu, cây hành

c. Cây mít, cây cải, cây lúa                  d. Cây hành, cây ngô, cây lúa.

Câu 5. Trong trồng cây, việc tĩa cành có ý nghĩa gì ?

a. Loại bỏ các cành sâu, xấu                 b. Để các cành còn lại phát triển tốt hơn

c. Giúp cây mọc thẳng                          d.Cả a, bvà c.

Câu 6. Thân cây dài ra do:

a. sự lớn lên và phân chia tế hào           b. chồi ngọn

c. mô phân sinh ngọn                            d. sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn

Il. TỰ LUẬN

Câu 1. So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ (miền hút)

Câu 2. Hãy nêu tên và trình bày chức năng các miền của rễ.

Câu 3. Thế nào là quá trình quang hợp ?

Câu 4. Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

Lời giải

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

b

a

c

a

d

d

 II. TỰ LUẬN 

Câu 1. * Giống nhau

  • Đều được cấu tạo từ tế bào
  • Đều gồm các bộ phận: vỏ (biểu bì và thịt vỏ), trụ giữa (bó mạch, ruột)

*Khác nhau

 

Miền hút của rễ

Thân

Biểu bì

-      Gồm một lớp tế bào hình đa giác xếp sát nhau.

-       Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài ra.

-      Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau.

-       Không có lông hút.

Thịt vỏ

Không chứa chất diệp lục

Một số tế bào có chứa chất diệp lục.

Các bó mạch

Bó mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ

Một vòng bó mạch (mạch gỗ ở trong, mạch rây ở ngoài)

 Câu 2. Nêu tên và trình bày chức năng các miền của rễ.

Rễ gồm 4 miền:

  • Miền trưởng thành (gồm các bó mạch) có chức năng dẫn truyền
  • Miền hút (có các lông hút) hấp thụ nước và muối khoáng
  • Miền sinh trưởng (có các tế bào có khả năng phân chia) làm cho rễ dài ra
  • Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ

Câu 3. - Quang hợp là quá trình lá cây xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả ra khí ôxi

- Sơ đồ tóm tắt cùa quá trình quang hợp:

Nước + khí cacbônic \(\xrightarrow{\text{ánh sáng diệp lục}}\) tinh bột + khí ôxi

Câu 4. Ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa vì:

Vào ban đêm cây xanh ngừng quang hợp, nhưng vẫn duy trì quá trình hô hấp. Nếu trong phòng ngủ, đóng kín cửa mà để nhiều cây hoặc hoa thì rất dễ bị ngạt thở, bởi vì trong quá trình hô hấp cây đã lấy rất nhiều ôxi của không khí trong phòng, đồng thời lại thải nhiều khí cacbônic.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”