Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh học 6

Đề bài

I.    TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Nấm không phải là thực vật vì:

a. Chúng sinh sản chủ yếu bằng bào tử

b. Cơ thể chúng không có chất diệp lục nên không tự dưỡng được.

c. Cơ thể chúng không có dạng thân, lá.

d. Cơ thể chúng có dạng sợi

2. Điểm nào dưới đây phù hợp với tổ chức cơ thể vi khuẩn?

 a. Đơn bào, chưa có nhân hoàn chỉnh b. Dơn bào, có nhân hoàn chỉnh

 c. Đa bào, có nhân hoàn chỉnh         d. Đa bào, chưa có nhân hoàn chỉnh

3. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

a. Hoa thường có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm, mật ngọt.

b. Hoa thường tập trung ở ngọn cây, có hương thơm, mật ngọt.

c. Hoa thường tập trung ở ngọn cây, bao hoa thường tiêu giản, chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

d. Câu a và b đúng.

4. Nhóm quả và hạt nào sau đây thích nghi với cách phát tán nhờ động vật ?

a. Những quả và hạt nhẹ thường có cánh hoặc có túm lông

b.Những quả và hạt có nhiều gai hoặc móc, hoặc làm thức ăn cho động vật

c. Vỏ quả cỏ khả năng tự tách hoặc mở ra để hạt tung ra ngoài

d. Câu a và c đúng.

Câu 2. Điền từ thích hợp: một lá mầm, hai lá mầm, rẽ, thân, lá, nón, cơ quan sinh (lưỡng, cơ quan sinh sản vào chỗ trống (...) trong các câu sau đây:

a.Cây có hoa có hai loại cơ quan chính là........... và..................

b.Cây Hạt kín được chia thành 2 lớp: lớp................ và lớp.......................

c. Cây Hạt trần có đặc điểm: Đã có,….................. Có............ Hạt hở (hạt

nằm trên lá noãn), sống ở cạn là chủ yếu.

II.      TỰ LUẬN: 

Câu 1. Sau khi học xong bài "các bộ phận của hạt” một bạn học sinh nói rằng: Hạt lạc gồm có 3 phần là Hạt và vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không ? Vì sao ?

Câu 2. Tại sao nói rừng cây là một lá phổi xanh của con người ?

Câu 3. Cho các chuỗi thức ăn sau đây:

Thực vật => Động vật => người

Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật, cây cụ thể.

Lời giải

I.    TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

3

4

b

a

c

b

 Câu 2. Điền theo thứ tự:

a. cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản

b. một lá mầm, hai lá mầm

c. rễ, thân, lá; nón

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Sau khi học xong bài “Hạt và các bộ phận của hạt” có bạn nói rằng: Hạt lạc gồm có 3 phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

Câu nói của bạn đó cũng đúng nhưng chưa thật chính xác là vì:

Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt lạc (cũng như hạt đỗ đen) nằm trong 2 lá mầm (tức là nằm trong phôi) nên hạt lạc gồm 2 phần là vỏ và phôi.

Câu 2. Nói rừng cây là một lá phổi xanh của con người vì:

-  Trong quá trình quang hợp lấy CO2 nhả O2 rồi cân bằng các khí này trong không khí

- Cản bớt ánh sáng và lấy tốc độ gió, điều hoà khí hậu ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường

Câu 3

1, Lá cây  Bò  người

2, Là cây  Trâu   người

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”