Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆMHãy chọn phương án trả lời đúng nhất

Câu 1. Điều không đúng khi nói về tế bào thực vật là:

a. Có kích thước khác nhau      b. Có hình dạng khác nhau

c. Dễ dàng quan sát bàng mắt  d. Là đơn vị cấu tạo cơ thể thực vật

Câu 2. Thân cây có chức năng:

a. Vận chuyển các chất trong cây    b. Nâng đỡ tán lá

c. Tổng hợp chất hữu cơ                 d. Chỉ có a và b đúng.

Câu 3. Hoa, quả, hạt ở cây có chức năng là:

a. Giúp cây lớn lên                                           b. Nuôi dưỡng cây

Câu 4. Quang hợp là hiện tượng:

a. Lá cây tự chế tạo chất hữu cơ từ nước và ôxi của môi trường.

b. Lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.

c. Lá chế tạo chất hữu cơ từ muối khoáng và nước của môi trường,

d. Câu a và c đều đúng.

Câu 5. Đặc điểm của sinh sản sinh dưỡng là:

a. Cây non rất giống cây mẹ

b. Cây non rất khác biệt so với cây mẹ

c. Cây non khác cây mẹ nhiều hơn giống cây mẹ

d. Tất cả đều sai

Câu 6. Ở thực vật loại mô giúp cây lớn lên là:

a. Mô phân sinh       b. Mô dẫn       c. Mô mềm       d. Mô bì

II. TỰ LUẬN

Câu 1. So sánh và chỉ ra những điểm giống và khác nhau trong cấu tạo trong miền hút của rễ với cấu tạo trong của thân non.

Câu 2. Giải thích vì sao đối với cây lấy hoa quả, khi cây trưởng thành người ta thường bấm ngọn ? Còn đối với cây lấy gỗ, lấy sợi người ta thường tỉa cành ?

Câu 3. Trình bày khái niệm quá trình quang hợp ở cây xanh. Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp.

Câu 4. Trình bày thí nghiệm chứng minh trong quá trình hô hấp cây thải ra khí cacbônic.

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

1

2

3

4

5

6

c

d

b

a

a

a

 II. TỰ  LUẬN 

Câu 1.    Giống nhau:

- Đều có các bộ phận: biểu bì, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ và ruột

Khác nhau:

Miền hút của rễ

Thân non

-      Biểu bì có lông hút

-      Tế bào thịt vỏ không có chứa diệp lục

-      Bó mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

-  Biểu bì không có lông hút

-  Tế bào thịt vỏ có chứa diệp lục

-  Bó mạch rây và mạch gỗ xếp thành vòng (mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong)

Câu 2. Đối với cây lấy hoa, quả... người ta thường bấm ngọn vì khi bấm ngọn cây sẽ tập trung cho ra nhiều cành, chồi hoa, quả…

Đối với cây lấy gỗ, sợi..., khi tỉa cành cây sẽ tập trung phát triển chiều cao cho gỗ, mau thu hoạch.

Câu 3. Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.

Nước + khí cacbônic \(\xrightarrow{\text{ánh sáng diệp lục}}\) tinh bột + khí ôxi

Câu 4. - Mô tả thí nghiệm:

Đặt chậu cây vào chỗ tối trong 2 ngày để tinh bột ở lá bị tiêu hết.

Sau đó đặt mỗi cốc nước vôi trong lên một tẩm kính ướt. Dùng 2 chuông thuỷ tinh A và B úp vào.

Trong chuông A cho thêm chậu cây vào.

Đặt cả 2 chuông thí nghiệm ở chỗ cỏ nắng.

- Kết quả: Sau khoảng 6h thấy cốc nước vôi ở chuông A bị đục và trên mặt có một lớp váng dày, cốc nước vôi ở chuông B vẫn còn trong và trên mặt chỉ có một lớp váng mỏng.

- Kết luận: Nước vôi trong bị đục chứng tỏ có khí cacbônic được thải ra.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”