Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ, vì:

a. Gồm hai phần: vỏ và trụ giữa.

b. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.

c. Có nhiều lông hút giữ chức năng hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan.

d. Có ruột chứa chất dự trữ.

2. Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết cây có hoa và cây không có hoa ?

a. Cây có hoa là cây có cơ quan sinh dưỡng là rễ, thân, lá.

b. Cây có hoa có cơ quan sinh sản là rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.

c. Cây có hoa có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt

d. Cả a, b, c đều đúng

3. Có 3 loại thân chính:

a. Thân đứng, thân leo, thân bò.          B. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ.

c. Thân leo, thân bò, thân cột               d. Thân gỗ, thân cột, thân cỏ

4. Trong các nhóm cây sau đây, nhóm nào toàn cây thân gỗ:

a. Cây me, cây dừa, cây cải, cây cà.

b. Cây mít, cây me, cây ổi, cây bạc hà.

c. Cây cam, cây cà, cây đậu, cây ổi.

d. Cây khoai, cây dưa, cây chanh, cây sắn.

Câu 2. Dùng các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ dấu chấm (…) trong các câu sau:

1. Các tế bào con là những........................... mới hình thành, có kích thước

bé, nhờ quá trình.................................... chúng lớn dần lên thành những tể bào

trưởng thành.

2. Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tế bào cùa mô phân sinh

............................................ và......................................

3.Nước và muối khoáng được vận chuvển từ rề lên thân nhờ...................

các chẩt hữu cơ được vận chuyến trong thân nhờ..................................

4. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành.......... từ............

Của cơ quạn sinh dưỡng (rễ, thân, lá)

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Giải thích vì sao đối với cây rễ củ người ta thường thu hoạch củ trước khi cây ra hoa và kết trái ?

Câu 2. Trình bày khái niệm quá trình hô hấp ở cây xanh ? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp.

Câu 3. Trình bày thí nghiệm chúng minh trong quá trình quang họp cây thải ra khí ôxi ?

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

1

2

3

4

c

c

a

b

 Câu 2.

Tế bào non - trao đổi chất.

Tầng sinh vỏ - tầng sinh trụ.

Mạch gỗ - mạch rây.

Cá thể mới - một phần.

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Đối với cây rễ củ ta phải thu hoạch trước khi cây ra hoa tạo quả vì:

- Rễ củ chứa chất dinh dưỡng dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả.

-Nếu thu hoạch sau khi cây ra hoa tạo quả thì chất dinh dưỡng dự trữ đã được cây sử dụng nuôi hoa nuôi quả nên chất lượng củ không còn

Câu 2. Hô hấp là quá trình cây lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản sinh ra các năng lượng cần cho các họat động sống, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.

Chất hữu cơ + Khí ôxi \(\to\) Năng lượng + Khí cacbonic + Hơi nước

Câu 3. - Mô tả thí nghiệm:

Lấy vài cành rong đuôi chó cho vào hai cốc thủy tinh A và B đựng đầy nước. Đổ đầy nước vào hai ống nghiệm, úp mỗi ống nghiệm đó vào cành rong trong mỗi cốc, sao cho không khí không lọt vào. Để cốc A vào bóng tối, đưa cốc B ra chỗ có nắng hoặc để dưới đèn sáng có chụp.

-Kết quả:

+ Sau khoảng 6h thấy từ cành rong trong cốc B có bọt khí nổi lên, cành A không có.

+ Lấy ổng nghiệm ra khỏi cốc B, lật lại và đưa nhanh một que đóm chỉ còn tàn đỏ vào. Ta thấy que đóm bùng cháy.

-Kết luận:

Que đóm bùng cháy chứng tỏ khí mà cành rong thải ra trong quá trình quang hợp là khí ôxi.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”