Điều kiện gì làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học ?

Điều kiện gì làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học ?

Lời giải

Sự biến đổi về nhiệt làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học

Do đó: Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt