Đọc bài văn Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng và trả lời câu hỏi

Cùng với bom đạn và các chất độc khác, chất độc màu da cam đã phá hủy hơn hai triệu hecta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất đai, muông thú bị diệt chủng gây ra những bệnh nguy hiểm cho người: nhiễm độc và con cái của họ như dị tật bẩm sinh, quái thai..

Lời giải

a) Chất độc màu da cam gây ra những hậu quả gì với con người ?

b) Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc màu da cam.

Trả lời

a)  Chất độc màu da cam gây ra những hậu quả đối với con người là:

-  Cùng với bom đạn và các chất độc khác, chất độc màu da cam đã phá hủy hơn hai triệu hecta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất đai, muông thú bị diệt chủng gây ra những bệnh nguy hiểm cho người: nhiễm độc và con cái của họ như dị tật bẩm sinh, quái thai... Hiện nay cả nước ta có khoảng 70.000 người lớn và 200.000 - 300.000 trẻ em là nạn nhân của chất độc da cam.

b)  Những việc chúng ta cần làm để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc màu da cam là:

-  Chúng ta cần thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những người nhiễm chất độc màu da cam để làm giảm bớt nỗi đau của họ.

- Tiết kiệm để giúp đỡ những nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam.

- Sáng tác nhạc, thơ, tranh ảnh thế hiện sự thông cảm với nỗi đau và thiệt thòi của những người nhiễm chất độc màu da cam.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”