ĐƠN TỪ

Bài Tập và lời giải

Em của em bị bệnh,em hãy thay lời cha mẹ để viết đơn xin phép cho nó được nghỉ học
Nay làm đơn này kinh xin ông Hiệu trưởng cho phép con tôi là Nguyễn Thị Lan Anh.

Xem lời giải

Em hãy viết đơn xin chuyển trường
Em làm đơn này xin được trình bày với thầy cô trong Ban giám hiệu một việc như sau:

Xem lời giải

Đơn xin học lớp bồi dưỡng

Đề bài

Đơn xin học lớp bồi dưỡng

Xem lời giải

Em hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được học môn tự chọn về ngoại ngữ hoặc tin học.
Đơn xin học môn tự chọn. Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm. Em tên là: Mai Thị Hoàng Thu,...

Xem lời giải

Đơn xin học
Kính gửi: Thầy (cô) hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo

Xem lời giải

Giả sử địa phương em tổ chức đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, em hãy viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện

Đề bài

Giả sử địa phương em tổ chức đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, em hãy viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”