Dựa vào bảng dưới đây. em hãy: Kể tên các ngành công nghiệp của nước ta.

Các ngành công nghiệp của nước ta là...

Lời giải

Dựa vào bảng dưới đây. em hãy: Kể tên các ngành công nghiệp của nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các ngành công nghiệp của nước ta là: khai thác khoáng sản, điện, luyện kim, cơ khí, hóa chất, dệt, may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm.