Dựa vào bảng dưới đây. em hãy: Kể tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp.

Tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp là...

Lời giải

Dựa vào bảng dưới đây. em hãy: Kể tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

Tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp là: 

- Khai thác khoáng sản: Than, dầu mỏ, quặng sắt…

- Điện: Thủy điện, nhiệt điện…

- Cơ khí: Các loại máy móc, phương tiện giao thông…

- Dệt, may mặc: Các loại vải, quần áo…