Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀITrong các châu lục trên thế giới, diện tích của Châu Mĩ đứng thứ 2 (42 triệu km2)