Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới.

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀITrong các châu lục trên thế giới, dân số châu Mĩ đứng thứ 3 thế giới (941 triệu người)