Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới.

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀITrong các châu lục trên thế giới, châu Phi có dân số đứng thứ 2 (973 triệu người)