Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới?

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀITrong các châu lục trên thế giới, Châu Phi có diện tích đứng thứ 3 ( 30 triệu km2)