Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, em hãy nêu nhận xét về số dân của châu Đại Dương.

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, em hãy nêu nhận xét về số dân của châu Đại Dương.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀISố dân của châu Đại Dương ít nhất trong 5 châu lục có người sinh sống ( 34,3 triệu người)