Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.

Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI   Diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác: Châu Á có diện tích lớn nhất (44 triệu kilomet vuông)