Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 2

Biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của “Đám cưới Chuột"

Lời giải

Bài làm tham khảo

Biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của “Đám cưới Chuột"

   Kính gửi: Ban huấn luyện động vật

   Tôi là Ruồi xin trình bày với Ban huấn luyện động vật một việc như sau:

   Hôm 20-2 họ hàng nhà Chuột tổ chức đám cưới cho hai cô dâu Chuột. Cô Chuột là con ông Chuột cống, chú Chuột là con ông Chuột đồng. Vì muốn làm cưới được tổ chức vui vẻ không bị ông Mèo phá quấy nên họ hàng nhà Chuột có mang một chú lợn con và một giỏ cá đến biếu ông Mèo gọi là vật ăn hỏi của nhà Chuột đồng. Tôi biết được như vậy là vì tôi đậu trong giỏ cá từ ngoài đồng đến tận chỗ ông Mèo làm việc.

   Lời khai của nhân chứng Lợn:

   Chiều hôm 20-2-1982 lúc phải về chuồng để ngủ thì tôi không thấy con lợn út của tôi đâu nữa. Chúng tôi liền bổ đi tìm thì được bác Ruồi mách là con tôi bị bọn Chuột bắt đi làm vật cống cho ông Mèo. Chúng tôi liên rủ thêm vài người nữa đứng chặn cửa nơi ông Mèo làm việc để khi con Chuột ra tới chúng tôi sẽ trị tội. Nhưng chờ đến nửa buổi vẫn không thấy bọn Chuột ló mặt ra. Chúng tôi được bác Ruồi cho biết chúng đã đi cửa sau và ra về. Vì thế chúng tôi không biết nơi tổ chức lễ cưới nên không đến trị tội chúng được.

   Lời khai cùa ông Mèo

   Hôm 20-2 tôi được biết nhà Chuột có tổ chức lễ cưới nên tôi đã bắt chúng phải cống nộp. Sáng hôm đó bọn chúng có mang đến nơi làm việc của tôi một con lợn con đã quay chín và một giỏ cá đã rán sẵn. Vì thấy những thứ cống nộp ngon quá nên tôi cũng nhận. Sau đó tôi đưa chúng về bằng cửa bí mật của tôi dành cho những kiểu người như họ nhà Chuột.

   Đề nghị Ban Huấn luyện động vật giáo dục lại những con vật để chúng được ngoan hơn.