Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 3

Hôm nay tại văn phòng chúng tôi, tại phố Chuột. Chúng tôi đã làm biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của nhà Chuột nhân dịp có đám cưới. Sự việc như sau:

Lời giải

➡ Bạn giỏi văn? Hãy tham gia chương trình: Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng nhé?

Bài làm tham khảo

Biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của Chuột

   Kính gửi: Ban Thanh tra Vương quốc Động vật

   Hôm nay tại văn phòng chúng tôi, tại phố Chuột. Chúng tôi đã làm biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của nhà Chuột nhân dịp có đám cưới. Sự việc như sau:

   Lời khai của nhân chứng Ruồi:

   Trưa hôm đó tôi thấy họ nhà Chuột bắt một con cá ở ngoài đồng. Tồi liền bám theo về nhà của nhà Chuột. Tôi thấy chúng rán cá lên rồi mang đến văn phòng của con Mèo. Sau đó tôi không biết gì thêm nữa.

   Lời khai của nhân chứng giúp việc ông Mèo:

   Trưa hôm đó tôi đến văn phòng, thấy cửa vẫn đóng. Tôi ghé nhòm vào thì thấy bọn Chuột dâng lên cho ông Mèo một con cá, một con gà, một con chim. Sau đó chúng về bằng cửa sau.

   Lời khai của nhân chứng Gà:

   Trưa hôm đó thấy lũ Chuột thập thò ở bờ dậu gần nhà tôi. Tôi gọi bảo các con vào nhà. Nào ngờ bọn chúng bắt mất một đứa con của tôi, sau đó chúng mang đi.

   Lời tự nhận của Ông Mèo

   Sáng hôm đấy, thấy nhà Chuột rục rịch chuẩn bị đám cưới, tôi bí mật đến nhà Chuột doạ chúng: “Nếu không có đồ cống lễ thì không xong đâu". Thế là đến trưa bọn chúng mang đến cho tôi một con chim, một con cá và một con gà. Trước khi bọn chúng về tôi còn có dặn: “Cấm có lộ đấy, cẩn thận”.

   Lời tự nhận của ông trưởng họ Chuột:

   Sáng hôm đó tôi thấy ông Mèo đến doạ: “Nếu không có đồ cống lễ thì không xong đâu". Tôi liền sai bọn Chuột đi bắt một con gà, một con chim và một con cá để lễ ông Mèo. Chúng tôi chẳng mất gì, đám cưới lại xong xuôi trót lọt.

   Đề nghị Ban Thanh tra có biện pháp.

Bài của TRẦN THANH BÌNH

(Lớp 6A, năm học 1983 -1984)