Dựa vào hình 1. em hãy: Cho biết loại cây nào được trồng nhiều hơn cả ?

Loại cây nào được trồng nhiều hơn cả là...

Lời giải

Dựa vào hình 1. em hãy: Cho biết loại cây nào được trồng nhiều hơn cả ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Loại cây nào được trồng nhiều hơn cả là cây lúa.