Dựa vào hình 1. em hãy: Kể tên một số cây trồng ở nước ta.

Dựa vào hình 1. em hãy: Kể tên một số cây trồng ở nước ta.GỢI Ý LÀM BÀI
Một số cây trồng ở nước ta là: lúa, cây ăn quả, cà phê, chè, cao su,...

Lời giải