Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.

Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông

Lời giải

.GỢI Ý LÀM BÀICác dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông là:- A-pa-lát- Bra-xin.