Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI  Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương:- Phía Bác: Châu Á- Phía Nam: Châu Nam Cực- Phía Đông: Châu Đại Dương- Phía Tây: Châu Phi và Đại Tây Dương