Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Bắc Băng Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Bắc Băng Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀIBắc Băng Dương giáp các châu lục và đại dương:- Đại Tây Dương- Châu Á- Châu Âu- Châu Mĩ