Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Đại Tây Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Đại Tây Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI  Đại Tây Dương giáp các châu lục và đại dương:- Phía Bắc: Bắc Băng Dương- Phía Nam: Châu Nam Cực- Phía Đông: Châu Á và Châu Âu- Phía Tây: Châu Mĩ