Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương nào?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI  Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương:- Phía Tây: Châu Á, Châu Úc- Phía Đômg: Châu Mĩ- Phía Bắc: Bắc Băng Dương