Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương.

Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀIMột số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương:- Đảo Niu Ghi-nê- Đảo Va-nu-a-tu- Quần đảo Bi-xmác- Quần Đảo Gin-be