Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất.

Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất.

Lời giải

Độ dài bán kính Trái đất là 6370 km

Độ dài đường xích đạo là 40076 km


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”