Dựa vào hình 3, em hãy đọc tên một số dãy núi và đồng bằng lớn của châu Á.

Dựa vào hình 3, em hãy đọc tên một số dãy núi và đồng bằng lớn của châu Á.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀIMột số dãy núi và đồng bằng lớn của châu Á là:- Dãy núi: Dãy Thiên Sơn, dãy Cô Luân, dãy Hi-ma-lay-a, dãy U-ran,...- Đồng bằng: ĐB Tây Xi-bia, ĐB Lưỡng Hà, ĐB Ấn Hằng, ĐB Sông Mê Công, ĐB Hoa Bắc