Dựa vào hình 4 và vốn hiểu biết, kể tên một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu.

Dựa vào hình 4 và vốn hiểu biết, kể tên một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI Một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu là: trồng lúa mì, sản xuất hóa chất, sản xuất linh kiện máy bay...