Dựa vào hình 5, cho biết sự phân bố của một số ngành sản xuất chính của châu Á.

Sự phân bố của một số ngành sản xuất chính của châu Á...

Lời giải

Dựa vào hình 5, cho biết sự phân bố của một số ngành sản xuất chính của châu Á.

GỢI Ý LÀM BÀI

Sự phân bố của một số ngành sản xuất chính của châu Á: 

Nông nghiệp là ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á. Họ trồng nhiều ỉúa gạo, lúa mì, bóng, cao su, cà phê, cây ăn quả,... và chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm,... Ở vùng ven biển, người dân còn đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất máy móc .