Dựa vào hình 5 và vốn hiểu biết, cho biết Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ nào.

Dựa vào hình 5 và vốn hiểu biết, cho biết Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ nào.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀIAi Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ: Kim Tự Tháp