Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vai trò của lớp vỏ khí đối với đời sống trên Trái Đất.

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vai trò của lớp vỏ khí đối với đời sống trên Trái Đất.

Lời giải

Lớp vỏ khí rất quan trọng đối với đời sống trên Trái Đất:

- Các hiện tượng thời tiết mây, mưa, sấm chớp, gió, bão, sương mù..tảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người và sinh vật trên Trái Đất. 

- Khí quyển chứa oxi duy tri sự sống trên Trái Đất, ngoài ra hơi nước trong khí quyển cũng cung cấp độ ẩm và nguồn nước cho sự sống.

- Lớp ô dôn trong tầng bình lưu có tác dụng ngăn cản những tia bức xạ có hại cho sinh vật và con người.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”