Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp

Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp

Dịu dàng

Có râu

Mạnh mẽ

Kiên nhẫn

Tự tin

Chăm sóc con

Cơ quan sinh dục tạo ra trứng

Trụ cột gia đình

Đá bóng

Giám đốc

Cho con bú

Làm bếp giỏi

Mang thai

Cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng

Thư kí

Lời giải

Những đặc điểm chỉ nữ có

 

Đặc điểm hoặc nghề nghiệp có cả ở nam và nữ

 

Những đặc điểm chỉ nam có

 

 Mang thai, Cơ quan sinh dục tạo ra trứng, Cho con bú

 

 

- Kiên nhẫn

- Thư kí

- Giám đốc

- Chăm sóc con

- Mạnh mẽ

- Đá bóng

- Tự tin

- Dịu dàng

-Trụ cột gia đình

- Làm bếp giỏi

- Có râu

- Cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng