Em có biết trường học, đường phố nào mang tên các nhân vật lịch sử của phong trào Cần vương ?

Em có biết trường học, đường phố nào mang tên các nhân vật lịch sử của phong trào Cần vương ?

Lời giải

- Trường tiểu học Hàm Nghi ( Đà Nẵng)

- Trường THCS Đinh Công Tráng ( Hà Nam)

- Trường THCS Phan Đình Phùng ( Hà Nội)

- Đường Tôn Thất Thuyết ( Hà Nội)

- Đường Phạm bành ( TP. Hồ Chí Minh)

- Đường Nguyễn Thiện Thuật ( Đà Nẵng)