Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó?

Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó?

Lời giải

So với thời kì trước thì trình độ sản xuất công cụ thời kì này đã có nhiều tiến bộ:

- Về loại hình công cụ: có hình dáng cân xứng hơn, nhiều hình dáng và kích cỡ.

- Về kĩ thuật mài: công cụ được mài rộng hơn (trước đây chỉ mãi lưỡi), nhẵn và sắc hơn.

- Về kĩ thuật làm đồ gốm: đẹp, tinh xảo hơn, in hoa văn hình chữ S nối nhau, cân xứng, hoặc in những con dấu nổi liền nhau,... ⟹ thể hiện một trình độ tay nghề cao của người thợ làm đồ gốm thời ấy.