Em của em bị bệnh,em hãy thay lời cha mẹ để viết đơn xin phép cho nó được nghỉ học

Nay làm đơn này kinh xin ông Hiệu trưởng cho phép con tôi là Nguyễn Thị Lan Anh.

Lời giải

   Dàn bài

   1.TIÊU NGỮ

       Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        ĐƠN XIN ...

   2. PHẦN ĐẦU

   Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường...

   -  Người gửi: Tôi tên là..., hiện ngụ tại

   3. PHẦN CHÍNH

   -  Điều cần xin

   -  Lí do

   4. PHẦN CUỐI

   -  Lời chào

Bài làm tham khảo

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

   Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Quý Đôn.

   Tôi tên là Nguyễn Văn Xe, hiện cư ngụ tại nhà 72, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tân An.

   Nay làm đơn này kinh xin ông Hiệu trưởng cho phép con tôi là Nguyễn Thị Lan Anh. học sinh lớp 34 của trường được nghỉ học 2 ngày (từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 16 tháng 5 năm 200...).

   Lý do: Cháu bị cảm.

   Tôi sẽ khuyên cháu chép lại bài đầy đủ.

   Trân trọng kính chào ông Hiệu trưởng...

… ngày... tháng... năm ...

Kính đơn       

Nguyễn Văn Xe