Em hãy kể tên các loại thuỷ sản đang được nuôi nhiều ở nước ta.

Các loại thuỷ sản đang được nuôi nhiều ở nước ta là...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Các loại thuỷ sản đang được nuôi nhiều ở nước ta là:

- Cá

- Tôm

- Cua

- Ngọc trai

- Ốc

...